EAE-ari BURUZ

Bere estatutoen agertzen diren bezala Euskal Akuarelarien Elkartearen helburuak hurrengoak dira:

Aipaturiko helburuen lortzeko hurrengo jarduerak burutzen dira: